Αρχική | Εκτύπωσε | Αποθήκευσε σε WORD | Αποθήκευσε σε HTML

Ginox SA Βιομηχανία επαγγελματικών ψυγείων & Ανοξείδωτων κατασκευών

Η ΕTAIΡΕΙΑ

Η Εταιρία μας: Καινοτομία – ΠΑΤΕΝΤΑ ΟΒΙ

ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ SERVICE ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

02/04/2021


Εύκολη αντικατάσταση πόρτας με συρτάρια, χωρίς να απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις και χρήση ειδικών εργαλείων.

Οι κολώνες του ψυγείου, κάθετες και οριζόντιες μπορούν εύκολα με μία κίνηση να αφαιρεθούν δίνοντάς μας τη δυνατότητα να το τροποποιήσουμε είτε τοποθετώντας συρτάρια στη θέση της πόρτας ή πόρτα στη θέση των συρταριών.

Με την ίδια  ευκολία  μπορούμε να  βγάλουμε τους οδηγούς, τις σκαλιέρες  και όλα  τα  εσωτερικά εξαρτήματα  του ψυγείου. Έτσι ο εσωτερικός χώρος του ψυγείου είναι ελεύθερος και μπορούμε να το καθαρίσουμε και να  το συντηρήσουμε με μεγάλη άνεση.
Καινοτομία – ΠΑΤΕΝΤΑ ΟΒΙΚαινοτομία – ΠΑΤΕΝΤΑ ΟΒΙ

<p><span>Οι κο­λώ­νες του ψυ­γεί­ου</span></p>

Οι κο­λώ­νες του ψυ­γεί­ου


Εκτύπωση στις 28/05/2024
Από την ιστοσελίδα Ginox SA Βιομηχανία επαγγελματικών ψυγείων & Ανοξείδωτων κατασκευών
ginox.gr/el/sx_PrintPage.asp?aboutid=3